Sizin İçin

Değerli müşterilerimiz,

Kuruluşumuzdan bu yana faaliyet gösterdiğimiz alanlarda her zaman öncü olmayı ve müşterilerimizin bizden beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermeyi hedef edindik. Bu hedef doğrultusunda çalışanlarımız ve temsilcilerimizle beraber sunduğumuz hizmetten sağladığımız en büyük kazanç ise; sizlerle kurduğumuz güçlü bağ ve sizlerin değerli takdiri oldu. Faturavizyon ailesi olarak, bizim en kıymetli varlığımız olarak tanımladığımız siz değerli müşterilerimizle kurmuş olduğumuz bu güçlü bağın ve takdirlerinizin sürekliliğini sağlamak temel ilkemizdir. Bu bağlamda, temsilciliklerimizden işlem yaparken aşağıda belirttiğimiz hususlara dikkat etmenizi öneririz.

Fatura Tahsilat İşlemleri

 • Herhangi bir yanlış ödemeye yol açmamak için faturanızı, müşteri kartınızı ya da daha önceden ödediğiniz makbuzlardan birini mutlaka yanınızda bulundurunuz.
 • İşlem sonunda ödemenize ait tahsilat makbuzunuzu alarak, saklayınız.
 • Tahsilat makbuzunuzu mutlaka kontrol ediniz.

Para Transferi İşlemleri

 • Para Göndermek için Para Gönderme Formunu, Para Almak için ise Para Alma Formunu eksiksiz doldurunuz.
 • Yapmış olduğunuz işleminizle ilgili bilgileri gizli tutunuz.
 • Faturavizyon adını kullanarak sizinle iletişime geçip, kişisel bilgilerinizi isteyen biri olduğu taktirde kesinlikle bilgilerinizi paylaşmayınız. Unutmayın, Faturavizyon sizinle asla kişisel bilgilerinizi talep etmek için iletişime geçmez.
 • Şüpheli bir işlemle karşılaştığınızı düşünüyorsanız, Şirket Merkezimiz veya Tüketici Hakları Kurumu ile iletişime geçiniz.
 • Yapmış olduğunuz işlem sonrası İşlem Makbuzunu almayı ihmal etmeyiniz.
 • Ödeme işlemi için verdiğimiz dekontta;
 •   Ödemenin doğru olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan referans numarasına,
 •   Ödeme işleminin azami tamamlanma süresine,
 •   Ödenmesi gereken tüm ücretlerin dökümüne,
 •   Varsa ödeme işleminde uygulanan döviz kuru veya referans döviz kuruna,
 •  ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ödeme hizmetinde sorun yaşamamak için bu bilgilerin dekontta yer aldığını lütfen kontrol ediniz.

Tek Seferlik İşlem Formu Örnekleri

6493 kanun

Yurt İçi Hesaba Transfer Formu Örneği

6493 kanun

Yurt İçi İban Numarasına Transfer Formu Örneği

6493 kanun

Yurt İçi İsme Transfer Formu Örneği

Faturavizyon olarak, müşterilerimizin özel hayatlarının gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz

 • Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılmasında, müşterilerimizin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgi vermek istiyoruz.

“6698 KVKK kapsamında; Bu bilgiler grup şirketlerimiz, doğrudan/dolaylı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, iş ortaklarımız, denetim şirketleri, elektronik ileti gönderimi sağlayıcı firmaları, gerekli olduğu durumda ve ölçüde avukatlar ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabileceği gibi, ilgili bilgiler 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla doğrudan Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından Ödeme Kuruluşları veya Anlaşmalı Bankalarla paylaşılabilecektir. Temsilcilerimiz aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu bilgilendirme ’de belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabileceğini ve bu rızamı istediğim zaman değiştirme ve iptal etme hakkım olduğunu biliyorum. “

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun, Mali Suçları Araştırma Kurumu(MASAK) ve diğer mevzuatlar kapsamında, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, temsilciliklerimiz, şirketimizin internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Tanımlanması

Faturavizyon, kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde tanımlamakta ve işlemektedir.

Tanımlamalar

Veri Tanımları Açıklama
Kimlik Bilgisi Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenir
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenir
Talep/Şikayet/Başvuru Yönetimi Bilgisi Faturavizyon’a internet, telefon ya da temsilciliklerimiz aracılığıyla yöneltilmiş olan her türlü başvuru, talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Temsilcilerimiz üzerinden, web sitemiz, sosyal medya, telefon ile yapılan müşteri görüşmeleri, fiziksel ve dijital kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kişi ve kuruluşlara veya diğer mevzuatların izin verdiği ya da zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş’ye başvurarak;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 • Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak şubelerimize iletebilir, detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.